سفر به دوحه، برای اشتراک در مذاکرات بین‌الافغانی صلح

خالد نور، عضو هیئت گفتگوکننده‌ی افغانستان می‌گوید، آنان با نیتی پاک به سوی مذاکرات میان افغانان می‌روند و امیدوار استند که طالبان نیز با حسن نیت و اراده‌ای برای صلح واقعی در افغانستان، وارد گفت‌وگو شوند.