هر کودک، یک کتاب
به نام خداوند دانا و توانا!
در زمانی که ما هر کدام راه بیرون‌رفت کشور از این وضعیت را جستجو می‌کنیم، یکی از بهترین راه‌ها حمایت از فرهنگ کتابخوانی کودکان و کمک به دسترسی بیشتر آنان به کتاب است.
من از کارزار «هر کودک یک کتاب» حمایت کرده و از تمام دوستانم تمنا دارم که در کمپاین چاپ کتاب به کودکان افغانستان توسط گروه گهواره برابر توان خود سهم بگیرند.
#هركودك_يك_كتاب