اشتراک در نشست بین‌الافغانی دوحه


در نشست بین‌الافغانی در دوحه، در رابطه خواست‌های دو طرف مبنی بر نظام ریاست جمهوری و امارتی بحث صورت گرفت.