اشتراک در برنامه‌ی جرگه‌ی آزاد بی‌بی‌سی (گزیده‌ی سوم)به دلیل مشکلاتی ناشی از فراگیری ویروس کرونا، دیدارهای تیم مذاکره‌کننده با مردم در این اواخر کمتر بوده است، اما ما سعی کردیم از راه شبکه‌های اجتماعی با مردم درارتباط باشیم.