پارسی را پاس می‌داریم

پارسی را پاس می‌داریم

صلح آرزویی دیرینه است

صلح آرزویی دیرینه است

افتتاح گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه‌ی قطر

افتتاح گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه‌ی قطر

نیاز به صلح پایدار برای داشتن کشوری با ثبات

نیاز به صلح پایدار برای داشتن کشوری با ثبات

عملی‌کردن آرمان‌های شهدا، تقدیر راستین از فداکاری آنان است

عملی‌کردن آرمان‌های شهدا، تقدیر راستین از فداکاری آنان است

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللهِ الْحُسَيْن

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللهِ الْحُسَيْن

توزیع مساعدت‌های نقدی و غیرنقدی سترجنرال عطامحمد نور برای مردم آسیب‌دیده‌ی پروان

توزیع مساعدت‌های نقدی و غیرنقدی سترجنرال عطامحمد نور برای مردم آسیب‌دیده‌ی پروان

هیچ دسیسه‌ای صدای رسای افغانستان را خاموش نخواهد کرد

هیچ دسیسه‌ای صدای رسای افغانستان را خاموش نخواهد کرد

نیاز به بسیج مردمی، برای کمک به آسیب‌دیدگان رویداد پروان

نیاز به بسیج مردمی، برای کمک به آسیب‌دیدگان رویداد پروان

ادامه‌ی حملات تروریستی، به روند صلح آسیب خواهد رساند

ادامه‌ی حملات تروریستی، به روند صلح آسیب خواهد رساند

پایان کار لویه جرگه‌ی مشورتی صلح

پایان کار لویه جرگه‌ی مشورتی صلح

اشتراک در افتتاحیه‌ی لویه جرگه‌ی مشورتی صلح

اشتراک در افتتاحیه‌ی لویه جرگه‌ی مشورتی صلح