نیاز به صلح پایدار برای داشتن کشوری با ثبات

امروز پس از حمله‌ی تروريستی بر جناب امرالله صالح، معاون محترم اول رياست جمهوری به عیادت ايشان رفتم. حمله‌ی امروز متاسفانه سبب شهادت و زخم‌‌برداشتن چند تن از هموطنان ما شد. با توجه به اينكه حملات مختلف در سطح کشور هر روز از مردم ما قربانی می‌گیرد، امیدواریم هرچه زودتر بتوانيم به صلح و ثبات پایدار دست يابيم تا به دور از ترس ترور و انتحار‌ همه در کنار هم توفيق يابيم تا برای یک كشور مقتدر و با ثبات خدمت کنيم.