صلح آرزویی دیرینه است

رهبر شهید، نمونه‌ی کامل یک مسلمان، نماد بارز یک عدالت‌خواه، مصداق عینی یک دانشمند و مثال زنده‌ی یک پدر معنوی بود.

نهمین سال‌روز شهادت پیر خردمند، رهبر جهاد و مقاومت، رییس‌جمهور فقید، شهید صلح و رهبر مقتدر جمعیت اسلامی افغانستان پروفیسور استاد برهان‌الدین ربانی گرامی باد.

مردی که نیم‌قرن مبارزه‌ی برحق کرد و‌ بردباری، میانه‌روی، تفکر و خردگرایی یکی از ده‌ها درس آن مبارز بود.

استاد شهید همان‌طوری که گفته بود: «مرگ با آبرو به مراتب بهتر و بالاتر از زندگانی‌ای است که در ذلت و خواری سپری شود» نه تنها در زندگی با عزت و اقتدار زیست که درجه‌ی والای شهادت را نیز نصیب شد.

برای استاد شهید جنت‌الفردوس آرزو می‌کنم. امیدوارم صلح سرتاسری که بزرگ‌ترین آرزوی شان بود، تحقق یابد و دیگر صدای گلوله در افغانستان شنیده نشود.