افتتاح گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه‌ی قطر

امروز مذاکرات صلح ‌افغانستان در شهر دوحه قطر رسماً افتتاح شد.
این روز تاریخی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم آغازی باشد برای پایان چندین دهه جنگ در افغانستان.

تیم مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان با برنامه‌ی مشخص و ملی وارد گفت‌و‌گو‌های صلح شده است و با تمام توان تلاش می‌کند به‌منظور رسیدن به این کار خیر و مقدس قدم‌های استوار بردارد.
پیام‌های جامعه‌ی جهانی نیز امیدوارکننده بود و نشان داد که عزم راسخ و حمایت گسترده‌ی جهانی برای یک افغانستان باثبات و دموکراتیک وجود دارد.
خواست همه‌ی شهروندان کشور صلح است و امیدواریم تحریک طالبان به این خواست جمعی مردم افغانستان تمکین کنند.
به امید‌ این‌که این راه سخت، به یک پایان قناعت‌بخش و با عزت برای مردم افغانستان منتهی شود.