ادامه‌ی حملات تروریستی، به روند صلح آسیب خواهد رساند

درحالی‌که مردم شریف افغانستان صلح می‌خواهند و تمام جریان‌های سیاسی به شمول حکومت برای تامین صلح و آرامش سراسری در کشور آمادگی می‌گیرند، گروه طالبان پس از انجام حمله‌ای خونین توسط یک موتر مملو از مواد منفجره در ولسوالی بلخ، که باعث شهادت و زخمی‌شدن شماری از هموطنان ما شد، در یک حمله‌ی مسلحانه‌ی دیگر فرمانده عبدالرووف دولتزی و دو پسر جوان ‌و‌ خردسالش را نیز به شهادت رساندند. باید گفت در چنین شرایطی که آمادگی‌های لازم برای مذاکره و مصالحه گرفته شده است، هرگونه توسل جستن به خشونت و ادامه‌ی حملات تروریستی، به اعتماد طرفین و روند صلح آسیب خواهد رساند و کشور را بیشتر از گذشته به سوی جنگ و ویرانی هدایت خواهد کرد؛ چون صلح واقعی از نیات صادقانه و انگیزه‌های خشونت‌پرهیز میسر می‌شود، نه از طریق کوبیدن به طبل جنگ!