دیدار با محترم سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح

در دیدار و ملاقاتی‌که با برادر گرامی‌ام محترم سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، و عضو هیت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان داشتم، در مورد چالش‌ها و فرصت‌های موجود در روند مذاکره و مصالحه، و چگونگی امکان پذیری صلح پایدار و دائمی در کشور، صحبت‌های همه جانبه صورت گرفت.