دیدار با محترم واقف حکیمی، نماینده‌ی مردم بدخشان

با محترم واقف حکیمی نماینده‌ی با عزت مردم بدخشان در مجلس نمایندگان و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی، در پیوند به روند صلح دیدار و گفت‌وگو داشتیم و از نظریات و مشوره‌های نیک ایشان بهره‌مند شدیم.