‏ديدار با رييس جمهور غنى

هیات مذاکره‌کننده‌ی صلح امروز با رییس‌جمهور غنی دیدار کرد. در این دیدار، پیرامون روند صلح، تأثیرگذاری فیصله‌ی جرگه‌ی مشورتی صلح و‌ اهمیت حفظ اصول قانون اساسی در آستانه‌ی مذاکرات بين الافغانی بحث شد.