دیدارهای جداگانه با نویسندگان و فعالان مدنی از ولایات گوناگون

طی دیدارهای جداگانه با محترم تیمور شاه رحیمی، رییس جوانان نهاد میری از غور، عبدالمطهر مبارز و اعضای نهاد کلمه از تخار، فرزام سرمست‌زاده نویسنده و فعال مدنی از بلخ، بابه خان حیدری از شخصیت‌های تخار، امیرشاه میرزاده مسئول جوانان هلال احمر غور، عبدالله رسولی رییس سازمان فکر سبز افغانستان، آرین رویین، رییس سازمان انسجام نخبگان افغانستان، محمد سمیع نبی‌زاده و حسیب احمد حاجتی از جوانان فعال بلخ در ارتباط به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی جوانان و نقش سازنده‌ی نسل جدید و آگاه در عرصه‌ی سیاست و جامعه و همچنین روند صلح گفت‌وگو و مباحثه داشتیم.