گفت‌وگوی آنلاین با فعالان و اعضای جامعه‌ی مدنی بلخ

از طریق یک ویدیو کنفرانس، با فعالان و اعضای جامعه مدنی ولایت بلخ، پیرامون موضوع صلح با تحریک طالبان و چگونگی حفاظت و پاسداری از دست‌آورد‌های عصر جمهوری در میز مذاکره، گفت‌وگو و مباحثه داشتیم و به آنان اطمینان دادیم که از حقوق شهروندی و ارزش‌های بشر دوستانه در روند مذاکره و مصالحه با مخالفان دفاع کنیم.