ملاقات با آقای توحیدی و محترم شفیق‌الله احدی

با محترم صدیق‌الله توحیدی، رییس دادخواهی کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران و محترم شفیق‌الله احدی استاد دانشگاه و نویسنده در پیوند به موضوع مذاکره و مصالحه با تحریک طالبان و چگونگی تحقق مطالبات شهروندان و تامین عدالت اجتماعی در روند صلح گفت‌وگو و ملاقات داشتیم.