دیدار با فردوس آریایی، عبدالمنان دهزاد و شماری از استادان دانشگاه

با محترم فردوس آریایی، کنش‌گر سیاسی، استاد عبدالمنان هزاره، نویسنده و پژوهش‌گر، داکتر نورالدین علوی استاد دانشگاه کابل، داکتر ذبیح‌الله اسدی رییس پیشین دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و استاد دانشگاه و داکتر امید افغان استاد دانشگاه شهید ربانی، در پیوند به موضوع صلح پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن به یک جامعه‌ی شهروند محور و عاری از خشونت دیدار و گفت‌وگو کردیم.