گفت‌وگو با محترم داکتر مسعود ترشت‌وال

با محترم داکتر مسعود ترشت‌وال، رییس نهاد مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان(ALPSO) در پیوند به نقش نهاد‌های پژوهشی و مطالعاتی به مقصد تخصصی‌‌ساختن موضوع صلح و چگونگی روند مذاکره با تحریک طالبان دیدار و گفت‌وگو داشتیم. همچنین روی استقرار صلح پایدار در موجودیت نظام جمهوری که زمینه‌ی عدالت اجتماعی و سیاسی را بیشتر فراهم بیاورد و زیست مسالمت‌آمیز را در سطوح مختلف جامعه کمک کند بحث و از سخنان و نظریات ارزشمند استاد ترشت‌وال استفاده کردیم.