دیدار با محترم داکتر غیاثی، محترم عبدالله حقانی و شماری از جوانان فعال

با هدف تقویت جنبه‌های مردمی روند مذاکره و مصالحه با تحریک طالبان، با محترم داکتر غیاثی، نویسنده و شخصیت فعال سیاسی – فرهنگی، محترم عبدالله حقانی، رییس حزب ندای ملت افغانستان و شماری از جوانان فعال سیاسی و مدنی، دیدار و بحث کردیم. تمرکز روی مطالبات مردم و جوانان در روند صلح، از محورهای اصلی مباحث این دیدارها بود.