دیدار با رییس نهاد عملی و پژوهشی صلح پایدار و شماری از استادان دانشگاه

با محترم ادریس رسا، رییس نهاد علمی- پژوهشی صلح پایدار و شماری از استادان دانشگاه، روی همکاری مراکز علمی و تحقیقی با روند صلح و مذاکره با تحریک طالبان گفت‌وگو و مباحثه داشتیم؛ چون نهاد‌های علمی و آکادمیک با ارائه‌ی طرح‌ها و پالیسی‌ها می‌توانند به موضوع مذاکره و مصالحه، از نگاه علمی‌ساختن آن، کمک و یاری همه‌جانبه کنند.