اشتراک در جرگه‌ی آزاد بی‌بی‌سی

به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در برنامه‌ی جرگه‌ی آزاد بی‌بی‌سی، دیدگاهم را در مورد روند صلح بیان کردم. به عنوان نماینده‌ی قشر جوان، تلاش خواهم کرد تا از ارزش‌ها و خواسته‌های‌ ملت افغانستان و نسل جوان در این روند سرنوشت‌ساز دفاع کنم.