دیدار و گفت‌وگو با برخی فعالان مدنی

نهادهای مدنی از مهم‌ترين اركان نظام جمهوريت و فعاليت‌های جامعه‌ی مدنی نيز از مفيدترين دستاوردهای ١٩ سال گذشته بوده‌اند و ما از آدرس هيات مذاكره‌كننده‌ی صلح خود را متعهد می‌دانيم كه به عنوان نمايندگان ملت شريف افغانستان از اين اركان و دستاوردهای مدنی در روند مصالحه‌ی ملی حراست کنيم. در همين راستا و با هدف مشوره با جوانان و فعالان مدنی، طي سلسله ديدارهای جداگانه با فرشاد فرملی و اعضای رهبري «جنبش جوانان افغانستان»، ناصر عمر ریيس «روند جوانان متحد افغانستان»، محمد الله هاشمی رییس روند ملی ٣٤ افغانستان با اعضای این روند و اسماعيل پيكار «ریيس نهاد تغيير و توسعه افغانستان» روي فعاليت‌های مدنی صلح‌طلبانه، پويايی نهادهای مدنی و ضرورت حراست از جامعه‌ی مدنی افغانستان در روند صلح به بحث و تبادل نظر پرداختيم.