دیدار و تبادل نظر با برخی نمایندگان مجلس

قوه مقننه در تعیین سرنوشت كشور در کنار قوه مجریه نقش اساسی و کلیدی دارد، از همین‌روی ایجاب می‌کند که ديدگاه نمايندگان ملت شريف افغانستان در خصوص روند صلح و آغاز مذاكرات بين الافغانی گرفته شود، با ملاقات پرباری که با تعدادی از وكلای محترم پارلمان داشتيم و ضمن بحث و تبادل نظر صميمانه با اين بزرگواران، از نظريات نيك ايشان در رابطه با موضوع مهم صلح و چگونگی انجام ماموريت هيات مذاكره‌كننده مستفيد شديم.