دیدار با مولوی ایاز نیازی

چنان‌که همه‌ می‌دانیم عالمان دینی و شخصیت‌های با رسوخ روحانی در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم ما نقش کلیدی و مهمی دارند. ازهمین‌روی به خاطر تحقق صلح پایدار و شکل‌گیری جامعه عاری از خشونت در کشور، ما در روند مذاکره و مصالحه با تحریک طالبان به کمک و همکاری عالمان و دانشمندان دینی نیازمند استیم. روی این اهداف مهم با محترم داکتر ایاز نیازی دانشمند و عالم بزرگوار اسلامی دیدار و گفت‌وگو داشتم و از صحبت‌ها و مشورت‌های ارزشمند ایشان مستفید شدم.