دیدار با محترم محمدعارف طیب و بانو عاطفه طیب

شکل‌گیری اجماع ملی در روند مذاکره و مصالحه با تحریک طالبان مستلزم آن است که با اقشار مختلف جامعه گفت‌وگو و مشورت صورت بگیرد، روی درک این موضوع مهم، با محترم محمد عارف طیب نماینده‌ی پیشین مجلس و محترمه عاطفه طیب رییس دانشگاه استقلال صحبت و گفت‌وگوی خوبی داشتیم.