دیدار با جمعی از جوانان نخبه

در ادامه‌ی ملاقات‌های مشورتی با اقشار مختلف و طبقات اجتماعی ملت شريف افغانستان، امروز فرصتی دست داد تا با جمعی از جوانان نخبه و فرهيخته‌ی جامعه ديدار داشته باشم و از ديدگاه‌های نو و خلاقانه‌ی آنان درباره‌ی موضوع مهم صلح مستفيد شوم. به اميد افغانستاني آباد، آزاد و توسعه‌يافته برای تمام اقشار جامعه