ملاقات با محترم زلمی رسول، وزیر پیشین امور خارجه‌ی کشور

با توجه به اينكه نمايندگی از ملت شريف افغانستان در روند صلح، ضرورت اخذ مشوره از بزرگان و رهبران سياسی را ايجاب می‌نمايد، اين‌بار فرصت يافتيم تا ملاقاتی دوستانه با محترم زلمی رسول، وزير پيشين كابينه و يكی از شخصيت‌های ملی كشور داشته باشيم و از ديدگاه‌ها و نظريات ارزشمند ايشان در رابطه با روند مصالحه‌ی ملی و مذاكرات بين‌الافغانی بهره‌مند شديم.