دیدار با محترم میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان

شورای ملی ركن اساسی نظام جمهوريت دانسته می‌شود، فرصتي فراهم شد تا با محترم ميررحمان رحمانی، رییس مجلس نمايندگان ديداری داشته باشیم و با ايشان درباره‌ی موضوع صلح و انتظارات مجلس نمایندگان از هيات مذاكره‌كننده‌ی صلح به بحث و تبادل نظر بپردازيم. رحمانی صاحب بر اهميت صلح و ضرورت حراست از اركان نظام جمهوری و منافع ملی در پروسه‌ی صلح تاكيد داشتند و ما نيز تلاش خواهيم كرد ملاحظات و مطالبات مهم مجلس نمایندگان را در فرايند مذاكرات صلح مدنظر قرار دهيم.