دیدار با محترم احمدولی مسعود

به تسلسل دیدارها و نشست‌ها، این‌بار ملاقاتی داشتیم با شخصیت سیاسی کشور، احمد ولی مسعود برادر قهرمان ملی کشور، شهید احمد شاه مسعود و رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود. از دیدگاه و پیشنهادات سازنده‌ی‌شان در امر مهم صلح و ثبات در کشور بهره‌مند شدیم.