دیدار با محترم یونس قانونی

مشورت با بزرگان و رهبران سیاسی کشور روی موضوعات ملی و مردمی، صلح و کسب دیدگاه اقشار مختلف کشور در زمینه‌ی مذاکره و روند صلح ضروری می‌باشد. از همین‌روی به ملاقات شخصیت معزز جهادی و سیاسی معاون پیشین ریاست جمهوری و عضو هیئت رهبری جمعیت اسلامی محترم یونس قانونی رفتیم و از تجربیات و رهنمودهای خردمندانه‌ی ایشان مستفید شدیم.