دیدار با محترم صلاح‌الدین ربانی، رییس جمعیت اسلامی افغانستان

در ادامه‌ی نشست‌های مشورتی با بزرگان و رهبران سياسی كشور، به هدف اخذ ديدگاه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های بزرگان در ارتباط با شرايط تحقق صلح پايدار، چگونگی آغاز مذاكرات و مكانيزم‌های ديپلماتيك دفاع از نظام جمهوری و منافع ملت شريف افغانستان، اين‌بار با محترم صلاح‌الدين ربانی، رییس جمعيت اسلامی افغانستان ملاقات داشتيم و از نظريات ارزنده‌ی ايشان در ارتباط با موضوع صلح مستفيد شديم.