دیدار با حاجی محمد محقق

در ادامه‌ی دیدارهای مشورتی با رهبران و بزرگان کشور جهت کسب دیدگاه‌ها و نظریات متکثر سیاسی و فرهنگی خدمت استاد محترم حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان حضور یافتیم و از نظریات و تجربیات خردمندانه‌ی ایشان پیرامون چگونگی آغاز مذاکرات و پروسه‌ی مصالحه با تحریک طالبان مستفید شدیم.