دیدار با محترم استاد سیاف

از آنجایی که روند صلح یک موضوع ملی و مردمی است، موفقیت و امکان‌پذیری آن بستگی به حمایت رهبران سیاسی، فعالان مدنی، اقوام و مردم شریف افغانستان دارد. خود را ملزم می‌دانم که از رهبران و بزرگان کشور پیرامون چگونگی آغاز روند مذاکره و مصالحه مشورت و رهنمایی بگیرم تا همه ما در روند مذاکره با در نظر داشت خواست‌ها و دیدگاه‌های متنوع جامعه از موقف ملی و مردمی حمایت و پشتیبانی کنیم. به همین‌روی به ملاقات و دیدار جلالتماب محترم استاد عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی و شخصیت دانشمند و عالم بزرگوار کشور رفتیم. از دیدگاه و توصیه‌های عالمانه و صمیمانه‌ی‌شان فیض بردیم.