تلپاتې سوله، د ټول افغانستان هيله

تلپاتې سوله، د ټول افغانستان هيله

د افغانستان دولت مرکچي پلاوي تر ټولو ځوان غړی له طالبانو څه غواړي؟

د افغانستان دولت مرکچي پلاوي تر ټولو ځوان غړی له طالبانو څه غواړي؟

د سولې مشورتي لویې جرګې په پرانست غونډه کې ګډون

د سولې مشورتي لویې جرګې په پرانست غونډه کې ګډون

اختر، د یووالي او ملي اتفاق لپاره یو ښه فرصت دی

اختر، د یووالي او ملي اتفاق لپاره یو ښه فرصت دی

څنګه کولی شو چې د امریکا او طالبانو له توافق وروسته افغان سوله خوندي کړو

څنګه کولی شو چې د امریکا او طالبانو له توافق وروسته افغان سوله خوندي کړو